سايت ختـم قرآن كريــم
ختم گروهي قرآن كريم با ثبت نام آن لاين انجام ميگيرد

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء بیست و نهم

زهرا-ق-حزب113یعنی از آیه 1سوره ملک تا آیه12سوره ملک

مصطفی-حزب113 یعنی از آیه13 سوره ملک تا آیه24 سوره ملک

معصومه-حزب113 یعنی از آیه25سوره ملک تا 5 سوره قلم

مقداد-حزب113یعنی از آیه6سوره قلم تا 30سوره قلم

فاطمه-حزب113 یعنی از آیه31سوره قلم تا 3 سوره الحاقه

جرقه-حزب114 یعنی از آیه4سوره الحاقه تا 25 سوره الحاقه

میترا-حزب114یعنی از آیه26سوره الحاقه تا 5 سوره معارج

منیژه-حزب114یعنی از آیه6سوره معارج تا آیه30سوره معارج

مائده-حزب114 یعنی از آیه31سوره معارج تا آیه 10 سوره نوح

خاطره-حزب114 یعنی از آیه 11سوره نوح تا آیه 28سوره نوح

طاهره فخارنیا-حزب115 یعنی از آیه 1 سوره جن تا آیه 22سوره جن

ر،رضایی-حزب115 یعنی از آیه 23سوره جن تا آیه 15سوره مزمل

الهام-حزب115 یعنی از آیه 16سوره مزمل تا آیه 17سوره مدثر

زهرا-د-حزب115یعنی از آیه 18سوره مدثر تا آیه 56 سوره مدثر

ساناز-حزب116یعنی از آیه 1سوره قیامه تا آیه 40 سوره قیامه

امیر-حزب116یعنی از آیه 1سوره انسان تا آیه31 سوره انسان

زهرا(نویسنده)-حزب116 یعنی از آیه 1 سوره مرسلات تا آیه50 سوره مرسلات

 و قرائت كل جزء بیست و نهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

 فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ شنبه بیست و نهم اسفند 1388 ] [ 10:33 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء بیست و هشتم

زهرا-ق-حزب109یعنی از آیه 1سوره مجادله تا آیه6سوره مجادله

مصطفی-حزب109 یعنی از آیه17 سوره مجادله تا آیه12 سوره مجادله

معصومه-حزب109 یعنی از آیه13سوره مجادله تا 20 سوره مجادله

مقداد-حزب109یعنی از آیه21سوره مجادله تا 5سوره حشر

فاطمه-حزب109 یعنی از آیه6سوره حشر تا 10 سوره حشر

جرقه-حزب110 یعنی از آیه11سوره حشر تا 18 سوره حشر

میترا-حزب110یعنی از آیه19سوره حشر تا 2 سوره ممتحنه

منیژه-حزب110یعنی از آیه3سوره ممتحنه تا آیه10سوره ممتحنه

مائده-حزب110 یعنی از آیه11سوره ممتحنه تا آیه 5 سوره صف

خاطره-حزب110 یعنی از آیه 6سوره صف تا آیه 14سوره صف

طاهره فخارنیا-حزب111 یعنی از آیه 1 سوره جمعه تا آیه 11سوره جمعه

ر،رضایی-حزب111 یعنی از آیه 1سوره منافقون تا آیه 11سوره منافقون

الهام-حزب111 یعنی از آیه 1سوره تغابن تا آیه 9سوره تغابن

زهرا-د-حزب111یعنی از آیه 10سوره تغابن تا آیه 18 سوره تغابن

ساناز-حزب112یعنی از آیه 1سوره طلاق تا آیه 8 سوره طلاق

امیر-حزب112یعنی از آیه 9سوره طلاق تا آیه 5 سوره تحریم

زهرا(نویسنده)-حزب112 یعنی از آیه 6 سوره تحریم تا آیه12 سوره تحریم

 و قرائت كل جزء بیست و هشتم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

 به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

 فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ جمعه بیست و هشتم اسفند 1388 ] [ 10:26 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء بیست و هفتم

زهرا-ق-حزب105یعنی از آیه 31سوره ذاریات تا آیه50سوره ذاریات

مصطفی-حزب105 یعنی از آیه51 سوره ذاریات تا آیه9 سوره طور

معصومه-حزب105 یعنی از آیه10سوره طور تا 29 سوره طور

مقداد-حزب105یعنی از آیه30سوره طور تا 49سوره طور

فاطمه-حزب105 یعنی از آیه1سوره نجم تا 25 سوره نجم

جرقه-حزب106 یعنی از آیه26سوره نجم تا 47 سوره نجم

میترا-حزب106یعنی از آیه48سوره نجم تا 8 سوره قمر

منیژه-حزب106یعنی از آیه9سوره قمر تا آیه32سوره قمر

مائده-حزب106 یعنی از آیه33سوره قمر تا آیه 55 سوره قمر

خاطره-حزب107 یعنی از آیه 1سوره الرحمن تا آیه 38سوره الرحمن

طاهره فخارنیا-حزب107 یعنی از آیه 39 سوره الرحمن تا آیه 78سوره الرحمن

ر،رضایی-حزب107 یعنی از آیه 1سوره واقعه تا آیه 45سوره واقعه

الهام-حزب107 یعنی از آیه 46سوره واقعه تا آیه 74سوره واقعه

زهرا-د-حزب108یعنی از آیه 75سوره واقعه تا آیه 96 سوره واقعه

ساناز-حزب108یعنی از آیه 1سوره حدید تا آیه 10 سوره حدید

امیر-حزب108یعنی از آیه 11سوره حدید تا آیه 21 سوره حدید

زهرا(نویسنده)-حزب108 یعنی از آیه 22 سوره حدید تا آیه29 سوره حدید

 و قرائت كل جزء بیست و هفتم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

 به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388 ] [ 10:41 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء بیست و ششم

زهرا-ق-حزب101یعنی از آیه 1سوره احقاف تا آیه11سوره احقاف

مصطفی-حزب101 یعنی از آیه 12 سوره احقاف تا آیه22 سوره احقاف

معصومه-حزب101 یعنی از آیه23سوره احقاف تا 33 سوره احقاف

مقداد-حزب101یعنی از آیه34سوره احقاف تا 9سوره محمد

جرقه-حزب102 یعنی از آیه10سوره محمد تا 19 سوره محمد

فاطمه-حزب102 یعنی از آیه20سوره محمد تا 28 سوره محمد

میترا-حزب102یعنی از آیه29سوره محمد تا 37 سوره محمد

منیژه-حزب102یعنی از آیه38سوره محمد تا آیه8سوره فتح

مائده-حزب102 یعنی از آیه9سوره فتح تا آیه 17 سوره فتح

خاطره-حزب103 یعنی از آیه 18سوره فتح تا آیه 26سوره فتح

طاهره فخارنیا-حزب103 یعنی از آیه 27 سوره فتح تا آیه 6سوره حجرات

ر،رضایی-حزب103 یعنی از آیه 7سوره حجرات تا آیه 13سوره حجرات

الهام-حزب104 یعنی از آیه 14سوره حجرات تا آیه 11سوره ق

زهرا-د-حزب104یعنی از آیه 12سوره ق تا آیه 27 سوره ق

ساناز-حزب104یعنی از آیه 28سوره ق تا آیه 43 سوره ق

امیر-حزب104یعنی از آیه 44سوره ق تا آیه 17 سوره ذاریات

زهرا(نویسنده)-حزب104 یعنی از آیه 18 سوره ذاریات تا آیه30 سوره ذاریات

 و قرائت كل جزء بیست و ششم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

 به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ چهارشنبه بیست و ششم اسفند 1388 ] [ 9:55 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء بیست و پنجم

زهرا-ق-حزب97یعنی از آیه 47سوره فصلت تا آیه54سوره فصلت

مصطفی-حزب97 یعنی از آیه 1 سوره شوری تا آیه10 سوره شوری

معصومه-حزب97 یعنی از آیه11سوره شوری تا 18 سوره شوری

مقداد-حزب97 یعنی از آیه19سوره شوری تا 26سوره شوری

جرقه-حزب98 یعنی از آیه27سوره شوری تا 36 سوره شوری

فاطمه-حزب98 یعنی از آیه37سوره شوری تا 47 سوره شوری

میترا-حزب98یعنی از آیه48سوره شوری تا 5 سوره زخرف

منیژه-حزب98یعنی از آیه6سوره زخرف تا آیه15سوره زخرف

مائده-حزب98 یعنی از آیه16سوره زخرف تا آیه 23 سوره زخرف

خاطره-حزب99 یعنی از آیه 24سوره زخرف تا آیه 45سوره زخرف

طاهره فخارنیا-حزب99 یعنی از آیه 46 سوره زخرف تا آیه 65سوره زخرف

ر،رضایی-حزب99 یعنی از آیه 66سوره زخرف تا آیه 89سوره زخرف

الهام-حزب99 یعنی از آیه 1سوره دخان تا آیه 16سوره دخان

زهرا-د-حزب100یعنی از آیه 17سوره دخان تا آیه 36 سوره دخان

ساناز-حزب100یعنی از آیه 37سوره دخان تا آیه 59 سوره دخان

امیر-حزب100یعنی از آیه 1سوره جاثیه تا آیه 15 سوره جاثیه

زهرا(نویسنده)-حزب100 یعنی از آیه 16 سوره جاثیه تا آیه37 سوره جاثیه

 و قرائت كل جزء بیست و پنجم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

 به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

 فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388 ] [ 9:53 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء بیست و چهارم

زهرا-ق-حزب93یعنی از آیه 32سوره زمر تا آیه42سوره زمر

مصطفی-حزب93 یعنی از آیه 43 سوره زمر تا آیه53 سوره زمر

معصومه-حزب93 یعنی از آیه54سوره زمر تا 64 سوره زمر

مقداد-حزب93 یعنی از آیه65سوره زمر تا 75سوره زمر

جرقه-حزب94 یعنی از آیه1سوره غافر تا 10 سوره غافر

فاطمه-حزب94 یعنی از آیه11سوره غافر تا 20 سوره غافر

میترا-حزب94 یعنی از آیه21سوره غافر تا 30 سوره غافر

منیژه-حزب94یعنی از آیه31سوره غافر تا آیه40سوره غافر

مائده-حزب95 یعنی از آیه41سوره غافر تا آیه 50 سوره غافر

خاطره-حزب95 یعنی از آیه 51سوره غافر تا آیه 60سوره غافر

طاهره فخارنیا-حزب95 یعنی از آیه 61 سوره غافر تا آیه 70سوره غافر

ر،رضایی-حزب95 یعنی از آیه 71سوره غافر تا آیه 83سوره غافر

الهام-حزب95 یعنی از آیه 84سوره فصلت تا آیه 8سوره فصلت

زهرا-د-حزب96یعنی از آیه 9سوره فصلت تا آیه 17 سوره فصلت

ساناز-حزب96یعنی از آیه 18سوره فصلت تا آیه 26 سوره فصلت

امیر-حزب96یعنی از آیه 27سوره فصلت تا آیه 38 سوره فصلت

زهرا(نویسنده)-حزب96 یعنی از آیه 39 سوره فصلت تا آیه46 سوره فصلت

 و قرائت كل جزء بیست و چهارم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

 به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ دوشنبه بیست و چهارم اسفند 1388 ] [ 9:29 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء بیست و سوم

زهرا-ق-حزب89یعنی از آیه 28سوره یس تا آیه 40سوره یس

مصطفی-حزب89 یعنی از آیه 41 سوره یس تا آیه59 سوره یس

معصومه-حزب89 یعنی از آیه60سوره یس تا 79 سوره یس

مقداد-حزب89 یعنی از آیه80سوره یس تا 21 سوره صافات

جرقه-حزب90 یعنی از آیه22سوره صافات تا 31 سوره صافات

فاطمه-حزب90 یعنی از آیه32سوره صافات تا 71 سوره صافات

میترا-حزب90 یعنی از آیه72سوره صافات تا 94 سوره صافات

منیژه-حزب90یعنی از آیه95سوره صافات تا آیه115سوره صافات

مائده-حزب90 یعنی از آیه116سوره صافات تا آیه 144 سوره صافات

خاطره-حزب91 یعنی از آیه 145سوره صافات تا آیه 182سوره صافات

طاهره فخارنیا-حزب91 یعنی از آیه 1 سوره ص تا آیه 16سوره ص

ر،رضایی-حزب91 یعنی از آیه 17سوره ص تا آیه 32سوره ص

الهام-حزب91 یعنی از آیه 33سوره ص تا آیه 51سوره ص

زهرا-د-حزب92یعنی از آیه 52سوره ص تا آیه 70 سوره ص

ساناز-حزب92یعنی از آیه 71سوره ص تا آیه 4 سوره زمر

امیر-حزب92یعنی از آیه 5سوره زمر تا آیه 20 سوره زمر

زهرا(نویسنده)-حزب92 یعنی از آیه 21 سوره زمرتا آیه31 سوره زمر

 و قرائت كل جزء بیست و سوم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

 به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ یکشنبه بیست و سوم اسفند 1388 ] [ 12:14 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء بیست و دوم

زهرا-ق-حزب8۵یعنی از آیه ۳۱سوره احزاب تا آیه ۳۵سوره احزاب

مصطفی-حزب8۵ یعنی از آیه ۳۶ سوره احزاب تا آیه۴۳ سوره احزاب

معصومه-حزب8۵ یعنی از آیه۴۴سوره احزاب تا ۵۰ سوره احزاب

مقداد-حزب8۵ یعنی از آیه۵۱سوره احزاب تا ۵۹ سوره احزاب

جرقه-حزب8۶ یعنی از آیه۶۰سوره احزاب تا ۷۰ سوره احزاب

فاطمه-حزب8۶ یعنی از آیه۷۱سوره احزاب تا ۷ سوره سبا

میترا-حزب8۶ یعنی از آیه۸سوره سبا تا ۱۶ سوره سبا

منیژه-حزب8۶یعنی از آیه۱۷سوره سبا تا آیه۲۳سوره سبا

مائده-حزب8۷ یعنی از آیه ۲۴سوره سبا تا آیه ۳۳ سوره سبا

خاطره-حزب8۷ یعنی از آیه ۳۴سوره سبا تا آیه ۴۶سوره سبا

طاهره فخارنیا-حزب8۷ یعنی از آیه ۴۷ سوره سبا تا آیه ۵سوره فاطر

ر،رضایی-حزب8۷ یعنی از آیه ۶سوره فاطر تا آیه ۱۴سوره فاطر

الهام-حزب۸۸ یعنی از آیه 1۵سوره فاطر تا آیه ۲۶سوره فاطر

زهرا-د-حزب۸۸یعنی از آیه 2۷سوره فاطر تا آیه 3۸ سوره فاطر

ساناز-حزب8۸یعنی از آیه ۳۹سوره فاطر تا آیه ۴۵سوره فاطر

امیر-حزب8۸یعنی از آیه ۱سوره یس تا آیه ۱۶ سوره یس 

زهرا(نویسنده)-حزب8۸ یعنی از آیه ۱۷ سوره یس تا آیه۲۷ سوره یس

 و قرائت كل جزء بیست و دوم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

 فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ شنبه بیست و دوم اسفند 1388 ] [ 9:45 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء بیست و یکم

زهرا-ق-حزب81یعنی از آیه 46سوره عنکبوت تا آیه 56سوره عنکبوت

مصطفی-حزب81 یعنی از آیه 57 سوره عنکبوت تا آیه65 سوره عنکبوت

معصومه-حزب81 یعنی از آیه66سوره عنکبوت تا 8 سوره روم

مقداد-حزب81 یعنی از آیه9سوره روم تا 20 سوره روم

میترا-حزب81 یعنی از آیه21سوره روم تا 30 سوره روم

جرقه-حزب82 یعنی از آیه31سوره روم تا 40 سوره روم

فاطمه-حزب82 یعنی از آیه41سوره روم تا 52 سوره روم

منیژه-حزب82یعنی از آیه53سوره روم تا آیه3سوره لقمان

مائده-حزب82 یعنی از آیه 4سوره لقمان تا آیه 14 سوره لقمان

خاطره-حزب82 یعنی از آیه 15سوره لقمان تا آیه 21سوره لقمان

طاهره فخارنیا-حزب83 یعنی از آیه 22 سوره لقمان تا آیه 34سوره لقمان

الهام-حزب83 یعنی از آیه 1سوره سجده تا آیه 10سوره سجده

ر،رضایی-حزب83 یعنی از آیه 11سوره سجده تا آیه 21سوره سجده

زهرا-د-حزب83یعنی از آیه 22سوره سجده تا آیه 30 سوره سجده

ساناز-حزب84یعنی از آیه 1سوره احزاب تا آیه 10 سوره احزاب

امیر-حزب84یعنی از آیه 11سوره احزاب تا آیه 20 سوره احزاب

زهرا(نویسنده)-حزب84 یعنی از آیه 21 سوره احزاب تا آیه30 سوره احزاب

 و قرائت كل جزء بیست و یکم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند به

 بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ جمعه بیست و یکم اسفند 1388 ] [ 9:55 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء بیستم

زهرا-ق-حزب۷۷یعنی از آیه ۵۶سوره نمل   تا آیه ۶۳سوره  نمل 

مصطفی-حزب۷۷ یعنی از آیه ۶۴ سوره  نمل   تا آیه۷۳ سوره  نمل 

معصومه-حزب۷۷یعنی از آیه۷۴سوره  نمل    تا ۸۴سوره نمل 

مقداد-حزب۷۷ یعنی از آیه۸۵سوره  نمل  تا۹۳سوره نمل 

میترا-حزب۷۷ یعنی از آیه ۱سوره قصص تا آیه۱۱ سوره  قصص

جرقه-حزب۷۸ یعنی از آیه ۱۲سوره  قصص تا آیه۲۱ سوره  قصص

فاطمه-حزب۷۸ یعنی از آیه ۲۲سوره  قصص تا آیه۳۱ سوره  قصص

منیژه-حزب۷۸ یعنی از آیه ۳۲سوره  قصص تا آیه۴۱ سوره  قصص 

مائده-حزب۷۸ یعنی از آیه ۴۲سوره  قصص تا آیه ۵۰سوره  قصص

خاطره-حزب۷۹ یعنی از آیه ۵۱سوره قصص تا آیه ۵۹سوره قصص

طاهره فخارنیا-حزب۷۹ یعنی از آیه ۶۰ سوره قصص تا آیه ۶۸سوره قصص

ر،رضایی-حزب۷۹ یعنی از آیه ۶۹سوره قصص تا آیه ۸۰سوره قصص

الهام-حزب۷۹ یعنی از آیه ۸۱سوره قصص تا آیه ۸۸سوره قصص

زهرا-د-حزب۸۰یعنی از آیه ۱سوره عنکبوت  تا آیه ۱۱ سوره  عنکبوت 

ساناز-حزب۸۰یعنی از آیه ۱۲سوره  عنکبوت   تا آیه ۲۲ سوره عنکبوت

امیر-حزب۸۰یعنی از آیه ۲۳سوره  عنکبوت تا آیه ۳۴ سوره  عنکبوت

زهرا(نویسنده)-حزب۸۰ یعنی از آیه ۲۵ سوره عنکبوت  تا آیه ۴۵سوره عنکبوت  

 و قرائت كل جزء بیستم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

 فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ پنجشنبه بیستم اسفند 1388 ] [ 11:15 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء نوزدهم

زهرا-ق-حزب۷۳یعنی از آیه ۲۱سوره فرقان تا آیه ۳۲سوره  فرقان

مصطفی-حزب۷۳ یعنی از آیه ۳۳ سوره  فرقان تا آیه۴۳ سوره  فرقان

معصومه-حزب۷۳یعنی از آیه۴۴سوره  فرقان  تا ۵۴ سوره  فرقان

مقداد-حزب۷۳ یعنی از آیه۵۵سوره  فرقان  تا۷۷سوره  فرقان

فاطمه-حزب۷۴ یعنی از آیه ۱سوره شعراء تا آیه۳۰ سوره  شعراء

میترا-حزب۷۴ یعنی از آیه ۳۱سوره  شعراء تا آیه۵۸ سوره  شعراء

منیژه-حزب۷۴یعنی از آیه۵۹سوره  شعراء  تا آیه۸۴سوره  شعراء

مائده-حزب۷۴ یعنی از آیه ۸۵سوره  شعراء تا آیه ۱۱۰سوره  شعراء

خاطره-حزب۷۵ یعنی از آیه ۱۱۱سوره شعراء تا آیه ۱۴۰سوره شعراء

طاهره فخارنیا-حزب۷۵ یعنی از آیه ۱۴۱ سوره شعراء تا آیه ۱۷۰سوره شعراء

ر،رضایی-حزب۷۵ یعنی از آیه ۱۷۱سوره شعراء تا آیه ۱۹۷سوره شعراء

الهام-حزب۷۵ یعنی از آیه ۱۹۸سوره شعراء تا آیه ۲۲۷سوره شعراء

زهرا-د-حزب۷۶یعنی از آیه ۱سوره نمل  تا آیه ۱۳ سوره  نمل  

ساناز-حزب۷۶یعنی از آیه ۱۴سوره  نمل   تا آیه ۲۶ سوره  نمل 

امیر-حزب۷۶یعنی از آیه ۲۷سوره  نمل   تا آیه ۴۱ سوره  نمل 

زهرا(نویسنده)-حزب۷۶ یعنی از آیه ۴۲ سوره نمل   تا آیه ۵۵سوره نمل  

 و قرائت كل جزء نوزدهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

 فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388 ] [ 10:45 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء هجدهم

زهرا-ق-حزب۶۹یعنی از آیه ۱سوره مومنون تا آیه ۱۵سوره  مومنون

مصطفی-حزب۶۹ یعنی از آیه ۱۶ سوره  مومنون تا آیه۳۰ سوره  مومنون

معصومه-حزب۶۹ یعنی از آیه۳۱سوره  مومنون  تا ۴۶ سوره  مومنون

مقداد-حزب۶۹ یعنی از آیه۴۷سوره  مومنون  تا ۶۳ سوره  مومنون

جرقه-حزب۶۹ یعنی از آیه ۶۴ سوره مومنون تا آیه۷۴ سوره  مومنون

فاطمه-حزب۷۰ یعنی از آیه ۷۵ سوره  مومنون  تا آیه۹۰ سوره  مومنون

میترا-حزب۷۰ یعنی از آیه ۹۱سوره  مومنون تا آیه۱۰۱ سوره  مومنون

منیژه-حزب۷۰یعنی از آیه۱۰۲سوره  مومنون  تا آیه۱۱۴سوره  مومنون

مائده-حزب۷۰ یعنی از آیه ۱۱۵سوره  مومنون تا آیه ۷سوره  نور

خاطره-حزب۷۰ یعنی از آیه ۸سوره نور تا آیه ۲۰سوره نور

طاهره فخارنیا-حزب۷۱ یعنی از آیه ۲۱ سوره نور تا آیه ۳۱سوره نور

ر،رضایی-حزب۷۱ یعنی از آیه ۳۲سوره نور تا آیه ۴۲سوره نور

الهام-حزب۷۱ یعنی از آیه ۴۳سوره نور  تا آیه ۵۲سوره نور

زهرا-د-حزب۷۲یعنی از آیه ۵۳سوره نور  تا آیه ۶۳ سوره نور 

ساناز-حزب۷۲یعنی از آیه ۶۴سوره نور تا آیه ۱۰ سوره فرقان

زهرا(نویسنده)-حزب۷۲ یعنی از آیه ۱۱ سوره فرقان تا آیه ۲۰ سوره فرقان

 و قرائت كل جزء هجدهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

 فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ سه شنبه هجدهم اسفند 1388 ] [ 9:5 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء هفدهم

زهرا-ق-حزب۶۵یعنی از آیه ۱سوره انبیاء تا آیه ۱۰سوره  انبیاء

مصطفی-حزب۶۵ یعنی از آیه ۱۱ سوره  انبیاء  تا آیه۲۰ سوره  انبیاء

معصومه-حزب۶۵ یعنی از آیه۲۱سوره  انبیاء  تا ۳۰ سوره  انبیاء

مقداد-حزب۶۵ یعنی از آیه۳۱سوره  انبیاء  تا ۴۰ سوره  انبیاء

جرقه-حزب۶۵ یعنی از آیه ۴۱ سوره انبیاء تا آیه۵۰ سوره  انبیاء

فاطمه-حزب۶۶ یعنی از آیه ۵۱ سوره  انبیاء  تا آیه۷۲ سوره  انبیاء

میترا-حزب۶۶ یعنی از آیه ۷۳سوره  انبیاء  تا آیه۸8 سوره  انبیاء 

منیژه-حزب۶۶یعنی از آیه۸9سوره  انبیاء  تا آیه۱۰۱سوره  انبیاء

مائده-حزب۶۶ یعنی از آیه ۱۰۲سوره  انبیاء  تا آیه ۱۱۲ سوره  انبیاء

خاطره-حزب۶۷ یعنی از آیه ۱سوره حج تا آیه ۱۴سوره حج

طاهره فخارنیا-حزب۶۷ یعنی از آیه ۱۵ سوره حج تا آیه ۲۵سوره حج

ر،رضایی-حزب۶۷ یعنی از آیه ۲۶سوره حج تا آیه ۳7سوره حج

الهام-حزب۶۸ یعنی از آیه ۳۸سوره حج تا آیه ۴۷سوره حج

زهرا-د-حزب۶۸یعنی از آیه ۴۸سوره حج تا آیه ۵۷ سوره حج

ساناز-حزب۶۸یعنی از آیه ۵۸سوره حج تا آیه ۶۹ سوره حج

زهرا(نویسنده)-حزب۶۸ یعنی از آیه ۷۰ سوره حج تا آیه ۷۸ سوره حج

 و قرائت كل جزء هفدهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

 فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ دوشنبه هفدهم اسفند 1388 ] [ 8:40 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء شانزدهم

زهرا-ق-حزب۶۱یعنی از آیه ۷۵سوره کهف تا آیه ۹۰سوره کهف

مصطفی-حزب۶۱ یعنی از آیه۹۱سوره کهف تا آیه۱۰۶ سوره کهف

معصومه-حزب۶۱ یعنی از آیه۱۰۷سوره کهف  تا ۱۱ سوره مریم

مقداد-حزب۶۱ یعنی از آیه۱۲سوره مریم تا ۲۱ سوره مریم

فاطمه-حزب۶۲ یعنی از آیه ۲۲  سوره مریم تا آیه۴۵ سوره مریم

میترا-حزب۶۲ یعنی از آیه ۴۶سوره مریم تا آیه۶۴ سوره مریم

منیژه-حزب۶۲یعنی از آیه۶۵سوره مریم تا آیه۷۸سوره مریم

مائده-حزب۶۲ یعنی از آیه ۷۹سوره مریم تا آیه ۹۸سوره مریم

خاطره-حزب۶۳ یعنی از آیه ۱سوره طه تا آیه ۳۰سوره طه

طاهره فخارنیا-حزب۶۳ یعنی از آیه ۳۱سوره طه تا آیه ۵۷سوره طه

ر،رضایی-حزب۶۳ یعنی از آیه ۵۸سوره طه تا آیه ۸۲سوره طه

الهام-حزب۶۴ یعنی از آیه ۸۳سوره طه تا آیه ۱۰۰سوره طه

زهرا-د-حزب۶۴یعنی از آیه ۱۰۱سوره طه تا آیه ۱۲۰ سوره طه

زهرا(نویسنده)-حزب۶۴ یعنی از آیه ۱۲۱ سوره طه تا آیه۱۳۵سوره طه

 و قرائت كل جزء شانزدهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

 به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

 

[ یکشنبه شانزدهم اسفند 1388 ] [ 8:48 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء پانزدهم

زهرا-ق-حزب۵۷یعنی از آیه ۱سوره اسرا تا آیه ۱۲سوره اسرا

مصطفی-حزب۵۷ یعنی از آیه۱۳سوره اسراتا آیه۲۵ سوره اسرا

معصومه-حزب۵۷ یعنی از آیه۲۶سوره اسرا تا ۳۸ سوره اسرا

مقداد-حزب۵۷ یعنی از آیه۳۹سوره اسراتا ۴۹ سوره اسرا

فاطمه-حزب۵۸ یعنی از آیه ۵۰  سوره اسراتا آیه۷۵ سوره اسرا

میترا-حزب۵۸ یعنی از آیه ۷۶ سوره اسرا تا آیه۸۶ سوره اسرا

منیژه-حزب5۸یعنی از آیه۸۷سوره اسرا تا آیه۹۸سوره اسرا

مائده-حزب۵۹ یعنی از آیه ۹۹سوره اسرا تا آیه ۲ سوره کهف

خاطره-حزب5۹ یعنی از آیه 3سوره کهف تا آیه ۲۰سوره کهف

طاهره فخارنیا-حزب۵۹ یعنی از آیه ۲۱ سوره کهف تا آیه ۳۱سوره کهف

ر،رضایی-حزب۶۰ یعنی از آیه ۳۲سوره کهف تا آیه ۴۳سوره کهف

الهام-حزب۶۰ یعنی از آیه ۴۴سوره کهف تا آیه ۵۳سوره کهف

زهرا-د-حزب۶۰یعنی از آیه ۵۴سوره کهف تا آیه ۶۲ سوره کهف

زهرا(نویسنده)-حزب۶۰ یعنی از آیه ۶۳ سوره کهف تا آیه۷۴سوره کهف

 و قرائت كل جزء پانزدهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

 به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

 فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ شنبه پانزدهم اسفند 1388 ] [ 12:11 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء چهاردهم

زهرا-ق-حزب۵۳یعنی از آیه ۱سوره حجر تا آیه ۲۵سوره حجر

مصطفی-حزب۵۳ یعنی از آیه ۲۶ سوره حجر تا آیه۵۰ سوره حجر

معصومه-حزب۵۳ یعنی از آیه۵۱سوره حجر تا ۷۵ سوره حجر

مقداد-حزب۵۳ یعنی از آیه۷۶سوره حجر تا ۹۹ سوره حجر

جرقه-حزب۵۴ یعنی از آیه ۱ سوره نحل تا آیه۱۳ سوره نحل

فاطمه-حزب5۴ یعنی از آیه 1۴ سوره نحل تا آیه۲۹ سوره نحل

میترا-حزب5۴ یعنی از آیه ۳۰ سوره نحل تا آیه۴۱ سوره نحل

منیژه-حزب5۴یعنی از آیه۴۲سوره نحل تا آیه۵۰سوره نحل

مائده-حزب5۵ یعنی از آیه ۵۱سوره نحل تا آیه۶۰ سوره نحل

خاطره-حزب5۵ یعنی از آیه ۶۱سوره نحل تا آیه ۷۱سوره نحل

طاهره فخارنیا-حزب۵۵ یعنی از آیه ۷۲ سوره نحل تا آیه ۸۰سوره نحل

ر،رضایی-حزب۵۵ یعنی از آیه ۸۱سوره نحل تا آیه ۸۹سوره نحل

الهام-حزب۵۶ یعنی از آیه ۹۰سوره نحل تا آیه ۱۰۲سوره نحل

زهرا-د-حزب۵۶یعنی از آیه ۱۰۳سوره نحل تا آیه ۱۱۵ سوره نحل

زهرا(نویسنده)-حزب۵۶ یعنی از آیه ۱۱۶ سوره نحل تا آیه۱۲۸ سوره نحل

 و قرائت كل جزء چهاردهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

 به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

 فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ جمعه چهاردهم اسفند 1388 ] [ 11:34 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء سیزدهم

زهرا-ق-حزب49یعنی از آیه 53سوره یوسف تا آیه 63سوره یوسف

مصطفی-حزب49 یعنی از آیه 64 سوره یوسف تا آیه72 سوره یوسف

معصومه-حزب49 یعنی از آیه73سوره یوسف تا 83 سوره یوسف

مقداد-حزب49 یعنی از آیه84سوره یوسف تا 92 سوره یوسف

جرقه-حزب49 یعنی از آیه 93 سوره یوسف تا آیه100 سوره یوسف

فاطمه-حزب50 یعنی از آیه 101 سوره یوسف تا آیه4 سوره رعد

میترا-حزب50 یعنی از آیه 5 سوره رعد تا آیه18 سوره رعد

منیژه-حزب51یعنی از آیه19سوره رعد تا آیه30سوره رعد

مائده-حزب51 یعنی از آیه 31سوره رعد تا آیه 42 سوره رعد

خاطره-حزب51 یعنی از آیه 43سوره رعد تا آیه 9سوره ابراهیم

طاهره فخارنیا-حزب52 یعنی از آیه 10 سوره ابراهیم تا آیه 18سوره ابراهیم

ر،رضایی-حزب52 یعنی از آیه 19سوره ابراهیم تا آیه 27سوره ابراهیم

الهام-حزب52 یعنی از آیه 28سوره ابراهیم تا آیه 36سوره ابراهیم

زهرا-د-حزب52یعنی از آیه 37سوره ابراهیم تا آیه 44 سوره ابراهیم

زهرا(نویسنده)-حزب52 یعنی از آیه 45 سوره ابراهیم تا آیه52 سوره ابراهیم

 و قرائت كل جزء سیزدهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

پروردگار من!

آنچنانکه محمد بنده ی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند

 به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای،پاداشی به وی عنایت

 فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان  دیگر خویش عنایت

 نفرموده ای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

میلاد پیامبر خوبی ها و امام جعفر صادق(ع) مبارک

[ پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388 ] [ 11:50 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را

نثارارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و

بستگانم نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار

 و به نیابت خودو دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء دوازدهم

زهرا-ق-حزب۴۵یعنی از آیه ۶سوره هود تا آیه ۱۶سوره هود

مصطفی-حزب۴۵ یعنی از آیه ۱۷ سوره هود  تا آیه۲۸ سوره هود

معصومه-حزب۴۵ یعنی از آیه۲۹سوره هودتا۴۰سوره هود

مقداد-حزب۴۶ یعنی از آیه۴۱سوره هود تا۵۰سوره هود

جرقه-حزب۴۶ یعنی از آیه ۵۱ سوره هود تا آیه۶۰ سوره هود

فاطمه-حزب۴۶ یعنی از آیه۶۱ سوره هودتا آیه۷۳ سوره هود

میترا-حزب۴۶ یعنی از آیه ۷۴سوره هود  تا آیه۸۳ سوره هود

منیژه-حزب۴۷یعنی از آیه۸۴سوره هود  تا آیه۹۵سوره هود

مائده-حزب۴۷ یعنی از آیه ۹۶سوره هود تا آیه ۱۰۶ سوره هود

خاطره-حزب۴۷ یعنی از آیه ۱۰۷سوره هود  تا آیه ۱۱۸سوره هود

طاهره فخارنیا-حزب۴۷ یعنی از آیه ۱۱۹ سوره هود تا آیه ۶سوره یوسف

ر،رضایی-حزب۴۸ یعنی از آیه ۷سوره یوسف تا آیه ۱۷سوره یوسف

الهام-حزب۴۸ یعنی از آیه ۱۸سوره یوسف  تا آیه ۳۰سوره یوسف

زهرا-د-حزب۴۸یعنی از آیه ۳۱سوره یوسف  تا آیه۴۳سوره یوسف

زهرا(نویسنده)-حزب۴۸ یعنی از آیه۴۴۱۰۲سوره یوسف تا آیه۵۲ سوره یوسف

 و قرائت كل جزء دوازدهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

خداوندا!ما را در آن انجمن بنشان که قرآن خوانند و از پرتوش بهره گیرند.

بروان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و شکستگی های ما را از برکت قرآن

 جبران فرمای و به هدایت قرآن از اخلاق زشت بدورمان دار.

آمین...

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ چهارشنبه دوازدهم اسفند 1388 ] [ 9:57 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را

نثارارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و

بستگانمنموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار

 و به نیابت خودو دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء یازدهم

زهرا-ق-حزب۴۱یعنی از آیه ۹۳سوره توبه تا آیه ۱۰۰سوره توبه

مصطفی-حزب۴۱ یعنی از آیه ۱۰۱ سوره توبه  تا آیه۱۱۰ سوره توبه

معصومه-حزب۴۱ یعنی از آیه۱۱۱سوره توبه  تا۱۲۱سوره توبه

مقداد-حزب۴۲ یعنی از آیه۱۲۲سوره توبه تا ۳ سوره یونس

جرقه-حزب۴۲ یعنی از آیه ۴ سوره یونس تا آیه۱۴ سوره یونس

فاطمه-حزب۴۲ یعنی از آیه۱۵ سوره یونس تا آیه۲۵ سوره یونس

میترا-حزب۴۳ یعنی از آیه ۲۶ سوره یونس  تا آیه۳۴ سوره یونس

منیژه-حزب۴۳یعنی از آیه۳۵سوره یونس  تا آیه۴۳سوره یونس

مائده-حزب۴۳ یعنی از آیه ۴۴سوره یونس تا آیه ۵۲ سوره یونس

خاطره-حزب۴۳ یعنی از آیه ۵۳سوره یونس  تا آیه ۶۱سوره یونس

طاهره فخارنیا-حزب۴۳ یعنی از آیه ۶۲ سوره یونس تا آیه ۷۰سوره یونس

ر،رضایی-حزب۴۴ یعنی از آیه ۷۱سوره یونس تا آیه ۸۱سوره یونس

الهام-حزب۴۴ یعنی از آیه ۸۲سوره یونس  تا آیه ۹۲سوره یونس

زهرا-د-حزب۴۴یعنی از آیه ۹۳سوره یونس  تا آیه۱۰۱سوره یونس

زهرا(نویسنده)-حزب۴۴ یعنی از آیه۱۰۲سورهیونس تا آیه۵ سوره هود

 و قرائت كل جزء یازدهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

خداوندا!ما را در آن انجمن بنشان که قرآن خوانند و از پرتوش بهره گیرند.

بروان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و شکستگی های ما را از برکت قرآن

 جبران فرمای و به هدایت قرآن از اخلاق زشت بدورمان دار.

آمین...

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

 

[ سه شنبه یازدهم اسفند 1388 ] [ 10:11 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء دهم

زهرا-ق-حزب3۷یعنی از آیه ۴۱سوره انفال  تا آیه ۴۹سوره انفال

مصطفی-حزب3۷ یعنی از آیه ۵۰ سوره انفال  تا آیه۵۸ سوره انفال 

معصومه-حزب۳۷ یعنی از آیه۵۹سوره انفال  تا ۶۷ سوره انفال

مقداد-حزب3۷ یعنی از آیه۶۸سوره انفال  تا ۷۵ سوره انفال

جرقه-حزب3۸ یعنی از آیه ۱ سوره توبه تا آیه۸ سوره توبه

فاطمه-حزب3۸ یعنی از آیه۹ سوره توبه  تا آیه۱۸ سوره توبه

میترا-حزب۳۸ یعنی از آیه 1۹ سوره توبه  تا آیه۲۶ سوره توبه

منیژه-حزب3۸یعنی از آیه۲۷سوره توبه  تا آیه۳۳سوره توبه

مائده-حزب3۹ یعنی از آیه ۳۴سوره توبه تا آیه ۴۰ سوره توبه

خاطره-حزب3۹ یعنی از آیه ۴۱سوره توبه  تا آیه ۴۹سوره توبه

طاهره فخارنیا-حزب3۹ یعنی از آیه ۵۰ سوره توبه  تا آیه ۵۹سوره توبه 

ر،رضایی-حزب۴۰ یعنی از آیه ۶۰سوره توبه  تا آیه ۶۸سوره توبه

الهام-حزب۴۰ یعنی از آیه ۶۹سوره توبه  تا آیه ۷۶سوره توبه

زهرا-د-حزب۴۰یعنی از آیه ۷۷سوره توبه  تا آیه ۸۴ سوره توبه

زهرا(نویسنده)-حزب۴۰ یعنی از آیه۸۵سوره توبه  تا آیه۹۲ سوره توبه 

 و قرائت كل جزء دهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

خداوندا!ما را در آن انجمن بنشان که قرآن خوانند و از پرتوش بهره گیرند.

بروان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و شکستگی های ما را از برکت قرآن

 جبران فرمای و به هدایت قرآن از اخلاق زشت بدورمان دار.

آمین...

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ دوشنبه دهم اسفند 1388 ] [ 9:3 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء نهم

زهرا-ق-حزب34یعنی از آیه 88سوره اعراف تا آیه 98سوره اعراف

مصطفی-حزب33 یعنی از آیه 99 سوره اعراف تا آیه109 سوره اعراف

معصومه-حزب33 یعنی از آیه110سوره اعراف تا 120 سوره اعراف

مقداد-حزب33 یعنی از آیه121سوره اعراف تا 131 سوره اعراف

جرقه-حزب33 یعنی از آیه 132 سوره اعراف تا آیه141 سوره اعراف

فاطمه-حزب34 یعنی از آیه142 سوره اعراف تا آیه152 سوره اعراف

میترا-حزب34 یعنی از آیه 153 سوره اعراف تا آیه160 سوره اعراف

منیژه-حزب34یعنی از آیه161سوره اعراف تا آیه170سوره اعراف

مائده-حزب35 یعنی از آیه 183سوره اعراف تا آیه 194 سوره اعراف

خاطره-حزب35 یعنی از آیه 183سوره اعراف تا آیه 194سوره اعراف

طاهره فخارنیا-حزب35 یعنی از آیه 195 سوره اعراف تا آیه 206سوره اعراف

ر،رضایی-حزب36 یعنی از آیه 1سوره انفال تا آیه 10سوره انفال

الهام-حزب36 یعنی از آیه 11سوره انفال تا آیه 20سوره انفال

زهرا-د-حزب36یعنی از آیه 21سوره انفال تا آیه 30 سوره انفال

زهرا(نویسنده)-حزب36 یعنی از آیه 31 سوره انفال تا آیه40 سوره انفال

 و قرائت كل جزء نهم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

خداوندا!ما را در آن انجمن بنشان که قرآن خوانند و از پرتوش بهره گیرند.

بروان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و شکستگی های ما را از برکت قرآن

جبران فرمای و به هدایت قرآن از اخلاق زشت بدورمان دار.

آمین...

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

 

[ یکشنبه نهم اسفند 1388 ] [ 15:13 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء هشتم

زهرا-ق-حزب29یعنی از آیه 11سوره انعام تا آیه 120سوره انعام

مصطفی-حزب29 یعنی از آیه 121 سوره انعام تا آیه130 سوره انعام

معصومه-حزب29 یعنی از آیه131سوره انعام تا 140 سوره انعام

مقداد-حزب30 یعنی از آیه141سوره انعام تا 147 سوره انعام

فاطمه-حزب30 یعنی از آیه148 سوره انعام تا آیه157 سوره انعام

جرقه-حزب30 یعنی از آیه 158 سوره انعام تا آیه165 سوره انعام

میترا-حزب31 یعنی از آیه 1 سوره اعراف تا آیه9 سوره اعراف

منیژه-حزب31یعنی از آیه10سوره اعراف تا آیه19سوره اعراف

مائده-حزب31 یعنی از آیه 20سوره اعراف تا آیه 28 سوره اعراف

خاطره-حزب31 یعنی از آیه 29سوره اعراف تا آیه 37سوره اعراف

طاهره فخارنیا-حزب31 یعنی از آیه 38 سوره اعراف تا آیه 46سوره اعراف

ر،رضایی-حزب32 یعنی از آیه 47سوره اعراف تا آیه 56سوره اعراف

الهام-حزب32 یعنی از آیه 57سوره اعراف تا آیه 66سوره اعراف

زهرا-د-حزب32یعنی از آیه 67سوره اعراف تا آیه 76سوره اعراف

زهرا(نویسنده)-حزب32 یعنی از آیه 77 سوره اعراف تا آیه87 سوره اعراف و قرائت كل

 جزء هشتم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

خداوندا!ما را در آن انجمن بنشان که قرآن خوانند و از پرتوش بهره گیرند.

بروان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و شکستگی های ما را از برکت قرآن

 جبران فرمای و به هدایت قرآن از اخلاق زشت بدورمان دار.

آمین...

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ شنبه هشتم اسفند 1388 ] [ 9:49 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء هفتم

زهرا-ق-حزب25یعنی از آیه 82سوره مائده تا آیه 90سوره مائده

مصطفی-حزب25 یعنی از آیه 91 سوره مائده تا آیه99 سوره مائده

معصومه-حزب25 یعنی از آیه100سوره مائده تا 108 سوره مائده

مقداد-حزب26 یعنی از آیه109سوره مائده تا 117 سوره مائده

فاطمه-حزب26 یعنی از آیه118 سوره مائده تا آیه9 سوره انعام

جرقه-حزب26 یعنی از آیه 10 سوره انعام تا آیه18 سوره انعام

میترا-حزب26 یعنی از آیه 19 سوره انعام تا آیه27 سوره انعام

منیژه-حزب26یعنی از آیه28سوره انعام تا آیه35سوره انعام

مائده-حزب27 یعنی از آیه 36سوره انعام تا آیه 44 سوره انعام

خاطره-حزب27 یعنی از آیه 45سوره انعام تا آیه 54سوره انعام

طاهره فخارنیا-حزب27 یعنی از آیه 55 سوره انعام تا آیه 63سوره انعام

ر،رضایی-حزب27 یعنی از آیه 64سوره انعام تا آیه 73سوره انعام

الهام-حزب28 یعنی از آیه 74سوره انعام تا آیه 85سوره انعام

زهرا-د-حزب28یعنی از آیه 86سوره انعام تا آیه 97سوره انعام

زهرا(نویسنده)-حزب28 یعنی از آیه 98 سوره انعام تا آیه110 سوره انعام

و قرائت كل جزء هفتم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن. 

بخش دعا:

خداوندا!ما را در آن انجمن بنشان که قرآن خوانند و از پرتوش بهره گیرند.

بروان مقدس محمد و آل محمدرحمت فرست و شکستگی های ما را از برکت قرآن

 جبران فرمای و به هدایت قرآن از اخلاق زشت بدورمان دار.

آمین...

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ جمعه هفتم اسفند 1388 ] [ 10:58 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء ششم

زهرا-ق-حزب21یعنی از آیه 148سوره نساء تا آیه 154سوره نساء

مصطفی-حزب21 یعنی از آیه 155 سوره نساء تا آیه161 سوره نساء

معصومه-حزب21 یعنی از آیه162سوره نساء تا 170 سوره نساء

مقداد-حزب21 یعنی از آیه171سوره نساء تا 176 سوره نساء

فاطمه-حزب22 یعنی از آیه 1 سوره مائده تا آیه9 سوره مائده

جرقه-حزب22 یعنی از آیه 10 سوره مائده تا آیه17 سوره مائده

میترا-حزب22 یعنی از آیه 18 سوره مائده تا آیه26 سوره مائده

منیژه-حزب23یعنی از آیه27سوره مائده تا آیه34سوره مائده

مائده-حزب23 یعنی از آیه 35سوره مائده تا آیه 42 سوره  مائده

خاطره-حزب23 یعنی از آیه 43سوره مائده تا آیه 50سوره مائده

طاهره فخارنیا-حزب24 یعنی از آیه 51 سوره مائده تا آیه 58سوره مائده

ر،رضایی-حزب24 یعنی از آیه 59سوره مائده تا آیه 66سوره مائده

زهرا-د-حزب24یعنی از آیه 67سوره مائده تا آیه 73سوره مائده

زهرا(نویسنده)-حزب24 یعنی از آیه 74 سوره مائده تا آیه81 سوره مائده

و قرائت كل جزء ششم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

خداوندا!ما را در آن انجمن بنشان که قرآن خوانند و از پرتوش بهره گیرند.

بروان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و شکستگی های ما را از برکت قرآن

جبران فرمای و به هدایت قرآن از اخلاق زشت بدورمان دار.

آمین...

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ پنجشنبه ششم اسفند 1388 ] [ 12:25 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء پنجم

زهرا-ق-حزب17یعنی از آیه 24سوره نساء تا آیه 31سوره نساء

مصطفی-حزب17 یعنی از آیه 32 سوره نساء تا آیه40 سوره نساء

معصومه-حزب17 یعنی از آیه41سوره نساء تا 48 سوره نساء

مقداد-حزب17 یعنی از آیه49سوره نساء تا 57 سوره نساء

جرقه-حزب18 یعنی از آیه 58 سوره نساء تا آیه67 سوره نساء

میترا-حزب18 یعنی از آیه 68 سوره نساء تا آیه77 سوره نساء

فاطمه-حزب18 یعنی از آیه 78 سوره نساء تا آیه87 سوره نساء

منیژه-حزب19یعنی از آیه88سوره نساء تا آیه95سوره نساء

مائده-حزب19 یعنی از آیه 96سوره نساء تا آیه 104 سوره  نساء

خاطره-حزب19 یعنی از آیه 105سوره نساء تا آیه 113سوره نساء

طاهره فخارنیا-حزب20 یعنی از آیه 114 سوره نساء تا آیه 122سوره نساء

ر،رضایی-حزب20 یعنی از آیه 123سوره نساء تا آیه 131سوره نساء

زهرا-د-حزب20یعنی از آیه 132سوره نساء تا آیه 139سوره نساء

زهرا(نویسنده)-حزب20 یعنی از آیه 140 سوره نساء تا آیه147 سوره نساء

و قرائت كل جزء پنجم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

خداوندا!ما را در آن انجمن بنشان که قرآن خوانند و از پرتوش بهره گیرند.بروان مقدس محمد

 و آل محمد رحمت فرست و شکستگی های ما را از برکت قرآن جبران فرمای و به هدایت

 قرآن از اخلاق زشت بدورمان دار.

آمین...

چه خوش است صوت قرآن،زتو دلربا شنیدن

به رخت نظاره کردن،سخن خدا شنیدن

برای سلامتی آقا امام زمان(عج)وتعجیل در امر فرج صلوات

[ چهارشنبه پنجم اسفند 1388 ] [ 10:48 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جزء چهارم

زهرا-ق-حزب13یعنی از آیه 93سوره آل عمران تا آیه 102سوره آل عمران

مصطفی-حزب13 یعنی از آیه 103 سوره آل عمران تا آیه112 سوره آل عمران

معصومه-حزب13 یعنی از آیه113سوره آل عمران تا 122 سوره آل عمران

مقداد-حزب13 یعنی از آیه123سوره آل عمران تا 132 سوره آل عمران

جرقه-حزب14 یعنی از آیه 133 سوره آل عمران تا آیه145 سوره آل عمران

میترا-حزب14 یعنی از آیه 146 سوره آل عمران تا آیه157 سوره آل عمران

منیژه-حزب14یعنی از آیه158سوره آل عمران تا آیه170سوره آل عمران

مائده-حزب15 یعنی از آیه 171سوره آل عمران تا آیه 180 سوره  آل عمران

خاطره-حزب15 یعنی از آیه 181سوره آل عمران تا آیه 190سوره آل عمران

طاهره فخارنیا-حزب15 یعنی از آیه 191 سوره آل عمران تا آیه 200سوره آل عمران

فاطمه-حزب16 یعنی از آیه 1 سوره نساء تا آیه7 سوره نساء

زهرا-د-حزب16یعنی از آیه 8سوره نساء تا آیه 15سوره نساء

زهرا(نویسنده)-حزب16 یعنی از آیه 16 سوره نساء تا آیه23 سوره نساء

و قرائت كل جزء چهارم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

 

بخش دعا:

خداوندا!ما را در آن انجمن بنشان که قرآن خوانند و از پرتوش بهره گیرند.

بروان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و شکستگی های ما را از برکت قرآن

جبران فرمای و به هدایت قرآن از اخلاق زشت بدورمان دار.

آمین...

براي دوستان قرآني زير دعا كنيد:

امام زمان (عج) : فرج!

[ سه شنبه چهارم اسفند 1388 ] [ 9:25 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جز سوم

زهرا-ق-حزب9یعنی از آیه 253سوره بقره تا آیه 262سوره بقره

مصطفی-حزب9 یعنی از آیه 263 سوره بقره تا آیه 271 سوره بقره

معصومه-حزب10 یعنی از آیه272سوره بقره تا 281 سوره بقره

مقداد-حزب10 یعنی از آیه282سوره بقره تا 4 سوره آل عمران

جرقه-حزب10 یعنی از آیه 5 سوره آل عمران تا آیه14 سوره آل عمران

میترا-حزب11 یعنی از آیه 15 سوره آل عمران تا آیه26 سوره آل عمران

منیژه-حزب11یعنی از آیه27سوره آل عمران تا آیه38سوره آل عمران

مائده-حزب11 یعنی از آیه 39سوره آل عمران تا آیه 51 سوره  آل عمران

خاطره-حزب12 یعنی از آیه 52 سوره آل عمران تا آیه 61 سوره آل عمران

طاهره فخارنیا-حزب12 یعنی از آیه 62 سوره آل عمران تا آیه 71سوره آل عمران

فاطمه-حزب12 یعنی از آیه 72 سوره آل عمران تا آیه81 سوره آل عمران

زهرا(نویسنده)-حزب12 یعنی از آیه 82 سوره آل عمران تا آیه92 سوره آل عمران

و قرائت كل جزء سوم به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

براي دوستان قرآني زير دعا كنيد:

امام زمان (عج) : فرج!

 

 

[ دوشنبه سوم اسفند 1388 ] [ 9:26 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

 نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

 و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جز دوم

زهرا-ق-حزب5یعنی از آیه 142سوره بقره تا آیه 148سوره بقره

مصطفی-حزب5 یعنی از آیه 149 سوره بقره تا آیه 157 سوره بقره

جرقه-حزب5 یعنی از آیه 158 سوره بقره تا آیه166 سوره بقره

معصومه-حزب5 یعنی از آیه167سوره بقره تا 176 سوره بقره

مقداد-حزب6 یعنی از آیه177سوره بقره تا 188 سوره بقره

میترا-حزب6 یعنی از آیه 189 سوره بقره تا آیه196 سوره بقره

فاطمه-حزب6 یعنی از آیه 196 سوره بقره تا آیه202 سوره بقره

مائده-حزب7 یعنی از آیه 203سوره بقره تا آیه 210 سوره بقره

خاطره-حزب7 یعنی از آیه 211 سوره بقره تا آیه 218 سوره بقره

خواهرمعصومه-حزب7یعنی از آیه219سوره بقره تا آیه232سوره بقره

طاهره فخارنیا-حزب8 یعنی از آیه 233 سوره بقره تا آیه 242سوره بقره

زهرا(نویسنده)-حزب8 یعنی از آیه 243 سوره بقره تا آیه252 سوره بقره و قرائت كل جزء دوم

 به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

بخش دعا:

براي دوستان قرآني زير دعا كنيد:

امام زمان (عج) : فرج!

 

[ یکشنبه دوم اسفند 1388 ] [ 9:14 ] [ √زهـرا ] [ ]

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار

 ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم

نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود

و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

قرائت جز اول

زهرا-ق-حزب1یعنی از آیه 1سوره فاتحه تا آیه 11سوره بقره

مصطفی-حزب1 یعنی از آیه 12 سوره بقره تا آیه 27 سوره بقره

جرقه-حزب1 یعنی از آیه 28 سوره بقره تا آیه 43 سوره بقره

مقداد-حزب2 یعنی از ایه44سوره بقره تا 58 سوره بقره

میترا-حزب2 یعنی از آیه 59 سوره بقره تا آیه74 سوره بقره

مائده-حزب3 یعنی از آیه 75سوره بقره تا آیه 90 سوره بقره

خاطره-حزب3 یعنی از آیه 91 سوره بقره تا آیه 105 سوره بقره

طاهره فخارنیا-حزب4 یعنی از آیه 106 سوره بقرهتا آیه 123سوره بقره

زهرا(نویسنده)-حزب4 یعنی از آیه 124 سوره بقره تا آیه141 سوره بقره و قرائت كل جزء اول

به نيت بچه هاي ختم قرآني كه به قرائت نرسيدن.

موفق باشيد و در پناه حق

بخش دعا:

براي دوستان قرآني زير دعا كنيد:

امام زمان (عج) : فرج!

 

 

[ شنبه یکم اسفند 1388 ] [ 11:37 ] [ √زهـرا ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحيم.ما چند نفر جمع شديم براي قران خوندن براي شادي امام زمان (عج).در واقع با اين كار يه ختم سراسري و دسته جمعي قران كريم رو انجام ميديم.
دوست دارين شما هم به جمع ما اضافه بشين؟ شما ميتونين در قسمت نظرات اسم و نام وبلاگ و يا ايمليل معتبر خودتون رو بزارين تا بهتون بگيم چه سوره هائي يا چه آياتي رو بايد بخونين.
اگر دلت براي مهدي فاطمه تنگ ميشه به جمع ما بپيوند.در آسمان هميشه به روت بازه.
نويسندگان
امکانات وب